30 December 2011

prati i cuti

Photobucket


Goribor- Prati i cuti

Otvoreno za tajnu protiv,
staro prokleto cutanje,precutkivanje
prilagodi se,kvalifikuj se,
izgubljen i izjeban,
u korak s vremenom

Kazu,samo prati i cuti

Ni sam, ni sa sobom,ni sa njima
Ni sam, ni sa sobom,ni sa njima
Sam, sa sobom i sa njima
...

No comments: