30 December 2011

prati i cuti

Photobucket


Goribor- Prati i cuti

Otvoreno za tajnu protiv,
staro prokleto cutanje,precutkivanje
prilagodi se,kvalifikuj se,
izgubljen i izjeban,
u korak s vremenom

Kazu,samo prati i cuti

Ni sam, ni sa sobom,ni sa njima
Ni sam, ni sa sobom,ni sa njima
Sam, sa sobom i sa njima
...

26 December 2011

goribor

"... i kao da su reči samo za laganje..."
gun / 24.12.2012

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

16 December 2011

headlights

Photobucket
"I'm a rabbit in your headlights , christian suburbanite, you got money to burn...."
thom yorke